NVidia GTX 1050 TI Chroma 4:2:0 10bpc Einstellen (HDR10)